Nieuws

 • VVD GRAVE ZIET AF VAN DEELNAME IN NIEUWE COALITIE

  16 april − VVD GRAVE ZIET AF VAN DEELNAME IN NIEUWE COALITIE De Graafse VVD ziet weinig toegevoegde waarde in deelname in een nieuwe coalitie. Met een constructieve houding en het belang van Grave voorop, kan in goede samenwerking tussen partijen ons liberale geluid beter tot haar recht komen en meer bereikt worden in het belang van Grave! Afgelopen vier jaar heeft de VVD in Grave deel uitgemaakt van de coalitie en heeft namens de Graafse VVD een VVD-wethouder deelgenomen in het College. Naar de mening van de VVD is er in die periode bestuurlijk en politiek veel bereikt, vooral door de goede samenwerking binnen de coalitie (LPG, CDA, VVD en Trots Liberaal LvC) en zijn belangrijke en langslepende dossiers aangepakt en afgewikkeld. Ook is er financieel een belangrijke structurering geweest en staat Grave er financieel goed voor. De Graafse VVD heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Consistent beleid, het niet uit de weg gaan van moeilijke beslissingen en het nemen van verantwoordelijkheid in het belang van Grave, hebben niet alleen in deze periode maar ook in de daaraan voorafgaande bestuursperioden een cruciale basis gevormd voor de stabiele positie waarin Grave thans verkeert. Ons liberale geluid hebben we daarin goed kunnen laten zien en horen. Ondanks dat de VVD een landelijke partij is, beschouwt de Graafse VVD zich vooral ook een lokaal betrokken partij. Onze focus ligt op de lokale belangen en het behartigen daarvan. Lees verder

 • HERINDELING OF ZELFSTANDIG?

  13 maart − Tijdens het lijstrekkersdebat in de sociëteit werd aan onze lijsttrekker gevraagd wat zijn persoonlijke keuze zal zijn bij de meningspeiling op 21 maart aanstaande. Rob kiest zelf voor zelfstandigheid van Grave. Is dat ook het VVD-standpunt…? De VVD is initiatiefnemer van de vraag die aan de inwoners van Grave wordt voorgelegd: Bent u voor zelfstandig Grave, voor een kleine fusie met Cuijk en Mill & St. Hubert, of voor een grote fusie met Cuijk, Boxmeer, Mill & St. Hubert en St. Anthonis. Daarmee stelt de VVD zich op het standpunt dat je eerst de inwoners moet vragen wat zij vinden in deze ingrijpende kwestie, alvorens tot een verantwoorde besluitvorming in de gemeenteraad te kunnen komen. De optie 'Grave zelfstandig' is realistisch uit oogpunt van financiële positie en bestuurskracht, maar zelfstandigheid is in die zin beperkt, dat wij nooit zonder ambtelijke samenwerking kunnen; de ambtelijke fusie CGM is al een feit en daarmee blijft er ook in zekere zin afhankelijkheid van de ontwikkelingen in de partnergemeenten. De optie 'kleine fusie' van drie gemeenten zou een logische vervolgstap kunnen zijn op de huidige situatie. Er zou een gemeente ontstaan van circa 48000 inwoners, wat volgens diverse studies een ideale grootte zou zijn en waarbij de partners reeds dicht bij ons staan. De grote fusie met vijf gemeenten met grote verschillen in financiële positie heeft veel meer consequenties en is absoluut niet nodig om fusievoordelen te behalen. Integratie van die vijf gemeenten is heel ver weg en de ambtelijke samensmelting met verschillende culturen zal een bureaucratische opgave worden die decennia duurt, zonder kwaliteitsimpuls en ten koste van de daadwerkelijke voortgang. De afstand van het bestuur tot de dan 34 verschillende kernen geeft reden tot nadenken. In mei gaat de gemeenteraad hierover in debat. Het woord is om te beginnen aan u! Lees verder

 • GEEN PROVINCIALE WEG TUSSEN ESCHAREN EN GRAVE!

  13 maart − Het tracé van de N321 is al enige tijd een heet hangijzer. Er gaan stemmen op om de verkeersoverlast in de St. Elisabethstraat weg te nemen door middel van een 'rondweg' door het Estersveld, dit tot hevige verontwaardiging van grote groepen inwoners. De VVD wil een heel duidelijk standpunt innemen voor nu en de toekomst: er komt geen provinciale weg door het Estersveld! Dit zou namelijk de leefbaarheid en het woongenot ernstig bedreigen bij honderden gezinnen in de wijk Esterveld, het Mr. Gerritspark, de Stoof en het dorp Escharen. De unieke ligging van Graafse woonwijken met directe toegang tot het buitengebied, de Gasselse bossen en het Raamdal zou verloren gaan. Omwille van wat? Voor de N321 zijn betere opties denkbaar, die mogelijk gemaakt zijn door de aankoop van het Visio-terrein. Herbouw van de vestingcontouren mag van de VVD niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor de inwoners elders in de gemeente. Door slimme, sterk verdiepte inpassing van het tracé en gebruik makend van de hoogteverschillen van het Visioterrein moet het mogelijk zijn om de N321 en historisch Grave te verenigen, ten gunste van de St. Elisabethstraat. Bij handhaven van het huidige tracé zal de verkeersdruk van de N321 in de toekomst sterk moeten worden teruggebracht. Lees verder

 • Vragenreeks aan wethouder Jeroen Joon

  13 maart − Vraag 5 aan Graafse VVD wethouder Jeroen Joon Lees verder

 • Vragenreeks aan wethouder Jeroen Joon

  12 maart − Vraag 4 aan Graafse VVD wethouder Jeroen Joon Lees verder

 • Vragenreeks aan wethouder Jeroen Joon

  12 maart − Vraag 3 aan Graafse VVD wethouder Jeroen Joon Lees verder

 • Vragenreeks aan wethouder Jeroen Joon

  12 maart − Vraag 2 aan Graafse VVD wethouder Jeroen Joon Lees verder

 • Vragenreeks aan wethouder Jeroen Joon

  12 maart − Vraag 1 aan Graafse VVD wethouder Jeroen Joon Lees verder

 • Deze is voor de doeners!

  © Graafse VVD

  12 maart − Stem 21 maart op lijst 5 Stem Graafse VVD Lees verder

 • Verkiezingsprogramma Graafse VVD

  02 maart − Kernpunten Graafse VVD verkiezingsprogramma Lees verder