GEEN PROVINCIALE WEG TUSSEN ESCHAREN EN GRAVE!

Het tracé van de N321 is al enige tijd een heet hangijzer. Er gaan stemmen op om de verkeersoverlast in de St. Elisabethstraat weg te nemen door middel van een ‘rondweg’ door het Estersveld, dit tot hevige verontwaardiging van grote groepen inwoners. De VVD wil een heel duidelijk standpunt innemen voor nu en de toekomst: er komt geen provinciale weg door het Estersveld!

Dit zou namelijk de leefbaarheid en het woongenot ernstig bedreigen bij honderden gezinnen in de wijk Esterveld, het Mr. Gerritspark, de Stoof en het dorp Escharen. De unieke ligging van Graafse woonwijken met directe toegang tot het buitengebied, de Gasselse bossen en het Raamdal zou verloren gaan. Omwille van wat?

Voor de N321 zijn betere opties denkbaar, die mogelijk gemaakt zijn door de aankoop van het Visio-terrein. Herbouw van de vestingcontouren mag van de VVD niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor de inwoners elders in de gemeente. Door slimme, sterk verdiepte inpassing van het tracé en gebruik makend van de hoogteverschillen van het Visioterrein moet het mogelijk zijn om de N321 en historisch Grave te verenigen, ten gunste van de St. Elisabethstraat. Bij handhaven van het huidige tracé zal de verkeersdruk van de N321 in de toekomst sterk moeten worden teruggebracht.