HERINDELING OF ZELFSTANDIG?

Tijdens het lijstrekkersdebat in de sociëteit werd aan onze lijsttrekker gevraagd wat zijn persoonlijke keuze zal zijn bij de meningspeiling op 21 maart aanstaande. Rob kiest zelf voor zelfstandigheid van Grave. Is dat ook het VVD-standpunt…?

De VVD is initiatiefnemer van de vraag die aan de inwoners van Grave wordt voorgelegd: Bent u voor zelfstandig Grave, voor een kleine fusie met Cuijk en Mill & St. Hubert, of voor een grote fusie met Cuijk, Boxmeer, Mill & St. Hubert en St. Anthonis. Daarmee stelt de VVD zich op het standpunt dat je eerst de inwoners moet vragen wat zij vinden in deze ingrijpende kwestie, alvorens tot een verantwoorde besluitvorming in de gemeenteraad te kunnen komen.

De optie ‘Grave zelfstandig’ is realistisch uit oogpunt van financiële positie en bestuurskracht, maar zelfstandigheid is in die zin beperkt, dat wij nooit zonder ambtelijke samenwerking kunnen; de ambtelijke fusie CGM is al een feit en daarmee blijft er ook in zekere zin afhankelijkheid van de ontwikkelingen in de partnergemeenten.

De optie ‘kleine fusie’ van drie gemeenten zou een logische vervolgstap kunnen zijn op de huidige situatie. Er zou een gemeente ontstaan van circa 48000 inwoners, wat volgens diverse studies een ideale grootte zou zijn en waarbij de partners reeds dicht bij ons staan.

De grote fusie met vijf gemeenten met grote verschillen in financiële positie heeft veel meer consequenties en is absoluut niet nodig om fusievoordelen te behalen. Integratie van die vijf gemeenten is heel ver weg en de ambtelijke samensmelting met verschillende culturen zal een bureaucratische opgave worden die decennia duurt, zonder kwaliteitsimpuls en ten koste van de daadwerkelijke voortgang. De afstand van het bestuur tot de dan 34 verschillende kernen geeft reden tot nadenken.

In mei gaat de gemeenteraad hierover in debat. Het woord is om te beginnen aan u!