VVD GRAVE ZIET AF VAN DEELNAME IN NIEUWE COALITIE

De Graafse VVD ziet weinig toegevoegde waarde in deelname in een nieuwe coalitie. Met een constructieve houding en het belang van Grave voorop, kan in goede samenwerking tussen partijen ons liberale geluid beter tot haar recht komen en meer bereikt worden in het belang van Grave!


Afgelopen vier jaar heeft de VVD in Grave deel uitgemaakt van de coalitie en heeft namens de Graafse VVD een VVD-wethouder deelgenomen in het College. Naar de mening van de VVD is er in die periode bestuurlijk en politiek veel bereikt, vooral door de goede samenwerking binnen de coalitie (LPG, CDA, VVD en Trots Liberaal LvC) en zijn belangrijke en langslepende dossiers aangepakt en afgewikkeld. Ook is er financieel een belangrijke structurering geweest en staat Grave er financieel goed voor. De Graafse VVD heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Consistent beleid, het niet uit de weg gaan van moeilijke beslissingen en het nemen van verantwoordelijkheid in het belang van Grave, hebben niet alleen in deze periode maar ook in de daaraan voorafgaande bestuursperioden een cruciale basis gevormd voor de stabiele positie waarin Grave thans verkeert. Ons liberale geluid hebben we daarin goed kunnen laten zien en horen. Ondanks dat de VVD een landelijke partij is, beschouwt de Graafse VVD zich vooral ook een lokaal betrokken partij. Onze focus ligt op de lokale belangen en het behartigen daarvan. 

 

Over enkele voor Grave belangrijke thema’s, zoals onder andere de bestuurlijke toekomst van Grave, de besproken omleidingsroute van de N324 tussen Escharen en Grave, de fietsbrug naar de Brede School ter bevordering van de verkeersveiligheid voor de Graafse scholieren, hebben we ons voor de verkiezingen nadrukkelijk uitgesproken. We kozen primair voor een zelfstandig Grave, maar de uitkomst van de opiniepeiling zou daarbij voor de VVD een belangrijke raadgever worden. Deze uitkomst was minder overtuigend dan verwacht en zal bij toekomstige besluitvorming op dit punt voor de VVD een belangrijke afweging vormen. De genoemde omleidingsroute tussen Escharen en Grave, mag er wat ons betreft niet komen en de verkeersveiligheid voor de Graafse scholieren naar de Brede School, moet optimaal gegarandeerd zijn, een fietsbrug kan daarbij helpen.

 

Het consistente beleid dat onze achterban en de inwoners van Grave van de VVD gewend zijn, zullen we onder leiding van Rob Bannink, fractievoorzitter van de VVD in Grave, daarbij gesteund door deskundige en gemotiveerde VVD-leden, die in commissies zullen deelnemen, ook de komende jaren uitdragen. Hieraan zullen we geen concessies doen.

 

In recente berichtgevingen werd vermeld, dat de Graafse VVD de komende bestuursperiode in Grave deel zou gaan uitmaken van de nieuwe coalitie. Wat ons betreft was deze berichtgeving te voorbarig. Ondanks dat de coalitie gevormd zou worden met onze voormalige coalitiegenoten, heeft de verkiezingsuitslag wel wat voeten in de aarde gehad. De politieke verhoudingen zijn behoorlijk anders komen te liggen en bovenal de Lokale Partij Grave, maar ook het CDA hebben van het succes van de afgelopen periode en van de verkiezingsbeloften die ze gedaan hebben, de meeste vruchten geplukt. 

 

Samen vormen ze een royale meerderheid in de Raad (9 zetels). Voor de VVD past met slechts èèn zetel vooral eerst bescheidenheid, de kiezers hebben immers gesproken.

Voor de Graafse VVD is het na deze teleurstellende verkiezingsuitslag tijd om de rug te rechten en de focus volledig op de komende bestuursperiode te richten en te zorgen dat onze standpunten helder voor het voetlicht komen, we nauwe aansluiting hebben en houden met onze lokale achterban en zorgen dat we op constructieve wijze mede het verschil zullen blijven maken. Naar onze mening kunnen we dat beter verwezenlijken door hiervoor de verbinding te zoeken met de hele gemeenteraad en het lokale belang telkens voorop te blijven zetten en daarbij passende coalities te zoeken!

 

Ons eerste voorstel zal zijn om een ‘Meldpunt knelpunt’in het leven te roepen, zodat de drempel voor de Graafse inwoners laag zal zijn om mee te praten met de politiek en wensen en ongenoegens eenvoudig te uitten zullen zijn. We zullen u hierover en over andere ontwikkelingen in de lokale politiek via de (social) media, onze website en openbare fractievergaderingen, op de hoogte houden.